Izvješće o rezultatima pretraživanja V-7277/2019

Link

Izvješće o rezultatima pretraživanja V-7277-2019

Zbog pritužbi mještana dana 13.06.2019. godine zatražili smo izvanredno ispitivanje vode za ljudsku potrošnju.

Izvješće o rezultatima pretraživanja uzoraka od 14.06.2019. g. V-7277/2019: uzorci su sukladni odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).