Kontakti

Direktor: Željka Zečević-Tadić, mob: 091/4114-201

Tehnički administrator: Ljiljana Džanko, tel: 032/881-377

Blagajna: Anica Kustura

Vodoinstalateri: Ibrahim Hambo, Ivan Lukačević

Strojar crpne stanice: Petar Nikolić

e-mail: info@ktd-gunja.hr